Pravidlá preteku

Bezpečnosť je PRVORADÁ!!!

Základné pravidlá preteku:

- Pred pretekom sa obidvaja súťažiaci zúčastnia poučenia o spôsobe jazdy a o vlajkovej signalizácii. Toto poučenie je 15minút pred začatím preteku a 15minút pred polovicou preteku. V prípade vyššieho záujmu sa poučenie bude konať častejšie, pričom o čase rozhoduje organizátor na mieste konania podujatia.
- Rodič musí podpísať „Prehlásenie o zodpovednosti“ pre svoje dieťa, inak dieťa do 15rokov nemôže štartovať.
- Jazdí sa 20minút.
- Jazdia zvlášť rodičia 10minút a zvlášť deti 10minút.
- Motokáry detí sú výkonovo obmedzené.
- Počet jázd v dni, mesiaci, alebo roku NIE je obmedzený.
- Najlepší výsledok /najrýchlejšie kolo/ rodiča a dieťaťa v jednom dni sa spočítavajú.
- Získaný výsledok sa započíta do mesiaca, kedy bol získaný. Pokiaľ je výsledok lepší ako už raz získaný v priebehu dňa alebo mesiaca, zarátava sa ten najlepší čas.
- Nie je možné kombinovať výsledky rodičov a detí z rôznych dní.
- Získaný výsledok je nutné nechať si zapísať do RaceBook-u u organizátora.
- V kole „detí“ môže na štandardnej motokáre so zníženým výkonom štartovať rodič spolu s dieťaťom.
Kategórie:
A, Rodič + dieťa do 8r.
B, Rodič + dieťa do 11r.
C, Rodič + dieťa do 14r.
D, Rodič + dieťa do 17r.
E, Manželia, partneri

Pretek „FAMILY RACING“ sa jazdí VÝHRADNE v sobotu od 13:00 do 15:00. Na pretek je odporúčaná rezervácia vopred /sekcia KONTAKT/.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeniť čas preteku, pričom na to upozorní minimálne týždeň vopred na internetovej stránke projektu.

Vyhlásenie výsledkov bude na internete po ukončení mesiaca a ceny sa budú odovzdávať v prvú sobotu ďalšieho mesiaca o 14:00.

Cena za 20minút jazdy je 15€ s DPH. Poplatok sa platí v hotovosti v priestoroch Kart Aréna One, Kopčianska ulica, Bratislava.

Všetky organizačné záležitosti má na starosti Vladimír Lalik, evoracing99@gmail.com


Tak ako my poradíme Vám, možno práve Vy dokážete náš projekt zlepšiť. Neváhajte nás či už mailom, alebo priamo na mieste osloviť a skvelú myšlienku zlepšíme. Za každý skvelý podnet, ktorý náš projekt zlepší, dostanete od nás malý bonus.

Prihláška Formou mailu z mailového klienta prípadne na race@kartarena.sk

Uveďte prosím aj termín, ktorého sa chystáte zúčastniť.            My nejazdíme, my motorizmom žijeme....